Menu
Obec Málkov
MálkovZelená, Lideň, Vysoká

COOP Zelená - 13.12.2023 INVENTURA.

Odpadové hospodářství

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2021 (204.26 kB)

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  MÁLKOV  ZA  ROK  2022 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST (kontejnery 1100l)

➢ Umístění:  u Domova pro seniory, u obecního úřadu, u sloupu před č.p. 17 v obci Zelená, mezi budovami s č.p. 47 a 49 v Zelené, mezi budovami s č.p. 50 a 52 v Zelené, za obchodem s potravinami v Zelené, u sportovní haly v Málkově, mezi budovami s č.p.83 a 87 v Málkově (za sportovní halou), naproti č.p. 46 v Málkově, u obchodu s potravinami v Málkově, Málkovské údolí naproti č.p. 55 a u č.p. 32, obec Vysoká u vysílače, u nových rodinných domů v Zelené, sady pod Vysokou u č.p. 150 a 160 v Zelené, u horních paneláků v Zelené, nové domy u č.p. 103, ulička pod krámem v Zelené, obec Zelená u č.p.  36, obec Lideň u kapličky, obec Zelená pod č.p. 25 a naproti č.p. 190, obec Málkov u č.p. 113.

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR (kontejnery 1100l)

➢ Úmístění: u Domova pro seniory, u obecního úřadu, u sloupu před č.p. 17 v obci Zelená, mezi budovami s č.p. 47 a 49 v Zelené, mezi budovami s č.p. 50 a 52 v Zelené, za obchodem s potravinami v Zelené, u sportovní haly v Málkově, mezi budovami s č.p.83 a 87 v Málkově (za sportovní halou), naproti č.p. 46 v Málkově, u obchodu s potravinami v Málkově, Málkovské údolí naproti č.p. 55 a u č.p. 32, obec Vysoká u vysílače, u nových rodinných domů v Zelené, sady pod Vysokou u č.p. 150 a 160 v Zelené, u horních paneláků v Zelené, nové domy u č.p. 103, ulička pod krámem v Zelené, obec Zelená u č.p.  36,  obec Zelená pod č.p. 25 a naproti č.p. 190, obec Málkov u č.p. 113.

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO  (kontejnery 1300l a 1500l)

➢ Úmístění: u Domova pro seniory, u obecního úřadu, u sloupu před č.p. 17 v obci Zelená, mezi budovami s č.p. 47 a 49 v Zelené, mezi budovami s č.p. 50 a 52 v Zelené, za obchodem s potravinami v Zelené, u sportovní haly v Málkově, naproti č.p. 46 v Málkově, u obchodu s potravinami v Málkově, Málkovské údolí naproti č.p. 55 a u č.p. 32, obec Vysoká u vysílače, u nových rodinných domů v Zelené, sady pod Vysokou u č.p. 150 a 160 v Zelené, u horních paneláků v Zelené, nové domy u č.p. 103, ulička pod krámem v Zelené, obec Zelená u č.p.  36, obec Lideň u kapličky, obec Zelená pod č.p. 25.

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

OLEJE a TUKY (nádoba 240l)

➢ Úmístění: u obchodu s potravinami v Málkově, u zdravotního střediska v Zelené, nové domy u depa v obci Zelená, obec Zelená naproti č.p. 117, sady pod Vysokou u č.p. 150 v Zelené, u Domova pro seniory. 

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

 

KOVY  (zvony na 1100l)

Umístění:  u obchodu s potravinami v Málkově, v obci Zelená proti č.p. 50.

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

TEXTIL

Umístění: , u pošty v obci Zelená

Co? použité oblečení…

 

BIOODPAD:

Umístění: vymezený prostor nad sady v obci Zelená.

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější. Mezi hlavní problémy spojené s nakládáním s odpady v Ústeckém kraji patří nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, přetrvávající velké množství černých skládek a nakládání s autovraky. Dalším problémem je nakládání se stavebním odpadem, při kterém zůstávají značné rezervy, zejména pokud jde o nakládání se stavebním odpadem hned při jeho vzniku, a s tím spojené opětovné využití stavebních odpadů ve stavebnictví.                                             K řešení těchto i dalších problémů přispívá zpracovaný Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2020 až 2025. Zpracování tohoto dokumentu zajistil a vypracoval v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v návaznosti na schválený Plán odpadového hospodářství České republiky Ústecký kraj v samostatné působnosti. Hlavním účelem Plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního systému nakládání s odpady v Ústeckém kraji, zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů.            

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V  roce 2022 obec Málkov vyprodukovala:

242,769t směsného komunálního odpadu,

20,894t papírového odpadu a lepenky,

19,83t plastového odpadu,

16,82t odpadu ze skla,

3,78t objemného odpadu,

2,701t kovového odpadu,

0,37168t jedlý olej a tuků.                                   

Sběr a svoz textilu :  1,643 t, náklady 1 089,-Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů (elektroodpad): náklady 8 814,41 Kč.

 

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 362 919,40 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 912 095,04 Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 575 098,- Kč, na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 250 137,21 Kč.

 

V Málkově     14.4. 2023

                         Zdeněk Zachar v.r.

                                                                                                   starosta obce         

Úřad

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace

POPLATKY 2023

POPELNICE: (odvoz odpadu 1x za 14 dní v úterý lichý týden, červenec + srpen 1x za týden v úterý)

500,-Kč za osobu a rok

500,-Kč za chatu a rok

popelnice navíc: 2 158,-Kč za rok

Splatnost popelnic do 31.3.2023!

PEJSCI:

1.pes 100,-Kč, každý další pes 150,-Kč

v bytovém domě se 3 a více byty: 1.pes 500,-Kč, každý další pes 750,-Kč

osoby nad 65 let: 1.pes 50,-Kč, každý další pes 75,-Kč

Splatnost pejsci do 31.5.2023!

PLATBY ZASÍLEJTE na č.ú.2135110257/0100

variabilní symbol 1345 (odvoz odpadu)

variabilní symbol 1341 (popl.za psa)

variabilní symbol ostatní poplatky: DATUM NAROZENÍ

Do poznámky u všech poplatků uveďte Vaše jméno, příjmení a adresu.

__________________

Rozsvěcení vánočního stromu v Málkově 2023 dne 3.12.2023 se bude konat za podpory Severočeských dolů a.s. ve výši 10 000,-Kč

DĚKUJEME!

SD a.s.

__________________

Rozsvěcení vánočního stromu v Málkově 2023 dne 3.12.2023 se bude konat za podpory SKUPINY ČEZ ve výši 20 000,-Kč

DĚKUJEME!

skupina ČEZ__________________

Výsadba stromů v obci Zelená byla podpořena Nadací ČEZ ve výši 100 000,-Kč

DĚKUJEME!

nadace ČEZ

__________________

Výměna střešní krytiny na bytovém domě v Zelené čp.52 se bude realizovat za podpory SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s. ve výši 500 000,-Kč.

DĚKUJEME!!!

SD a.s.

__________________

Konání 16. MÁLKOVSKÉ POUTĚ se bude konat za podpory Severočeských dolů a.s.

ve výši  100 000,-Kč

DĚKUJEME!

SD a.s.

__________________

Setkání zaniklých obcí Zásada, Ahníkov, Kralupy dne 8.7.2023 se bude konat za podpory Severočeských dolů a.s. ve výši

20 000,-Kč

DĚKUJEME!

SD a.s.

__________________

NABÍDKA

kelímek

Obec Málkov nabízí kelímky CupSystem se znakem obce Málkov. Obsah 0,5 l. Kelímky je možné zakoupit na Obecním úřadě v Zelené.

Cena 50,-Kč/kus.

Platby

zasílejte na č.ú.:
2135110257/0100

variabilní symbol 1345 (odvoz odpadu)

variabilní symbol 1341 (popl.za psa)

ostatní platby variabilní symbol DATUM NAROZENÍ

Do poznámky uveďte Vaše jméno, příjmení a adresu.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Teplota

8.12.2023 23:33

Aktuální teplota:

-0,5 °C

Vlhkost:

90,8 %

Rosný bod:

-1,9 °C

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Mapa

Vyhledávač služeb a firem

MálkovZelená, Lideň, Vysoká