Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Opravné prostředky

 

·   Odvolání rozhoduje věcně příslušný ústřední orgán státní správy.

·   Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se podává písemně poštou na obecním úřadě Málkov do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí).

·   Obecní úřad vyřizuje pouze odvolání proti rozhodnutí orgánů obcí, která se ho týkají přenesené působnosti.

·   V případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se zato, že byla odmítnuta. V tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení.

·   Schází-li u rozhodnutí poučení, má se zato, že bylo podáno včas, jestliže bylo podáno písemně poštou na OÚ, ve lhůtě do tří měsíců ode dne vydání příslušného rozhodnutí.

·   O odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu  podle zákona rozhoduje věcně příslušný ústřední orgán státní správy.

·   Poskytovatel, který vydal rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace, připravuje podklady pro jednání odvolacího orgánu.

·   Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání poskytovatelem, nejpozději do 30 a ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od doručení odvolání ve smyslu § 49 správního řádu.

·   Nerozhodne-li odvolací orgán v uvedené lhůtě o odvolání, má se za to, že odvolání zamítl.

·   Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

·   Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

·   Pokud zákon nestanoví jinak, postupuje se ve smyslu § 20 odst. 4 zákona v odvolacím řízení podle správního řádu.