Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje.

- zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování o poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informaci poskytnout),

- zákon č. 71/1967 Sb, o správním řízení, v platném znění,
(procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti),

- zákon č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění,
(upravuje práva občanů obce a práva občanů vlastnících na území obce nemovitost zúčastnit se jednání zastupitelstva obce a vynášet na něm připomínky, vyjadřovat se k rozpočtu obce a závěrečnému účtu a nahlížet do zápisů a usnesení zastupitelstva obce, usnesení rady obce, výborů zastupitelstva a komisí rady).

 

- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích